buttons


Zapraszamy wszystkich absolwentów naszej Uczelni do wypełnienia deklaracji i wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej. Naszym celem jest m.in.:

Pobierz i wypełnij deklarację członkostwa już dziś!


Wypełnioną deklarację prosimy zeskanować lub zrobić zdjęcie i odesłać na adres e-mail Stowarzyszenia: absolwenci@pb.edu.pl. Zapraszamy również na stronę internetową SAPB.

Zapraszamy!

KOLEŻANIKI I KOLEDZY, DROGOWCY-ABSOLWENCI
POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ


Minęło kolejnych pięć lat od naszego spotkania. Z wielką przyjemnością informujemy, że V Spotkanie Drogowców - Absolwentów Politechniki Białostockiej odbędzie się 16 kwietnia 2010 r. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy absolwentów z lat 1980-2005. Mając w pamięci miłą atmosferę poprzednich spotkań przewidujemy także dwie części V Spotkania: część I - w murach Uczelni oraz część II (spotkanie towarzyskie przy dźwiękach muzyki) w Dworku "Tryumf" w Księżynie k. Białegostoku.

Pierwszy komunikat wysyłamy do absolwentów z lat 1980 - 2000. Niestety, z uwagi na pewne zapisy w obowiązujących rozporządzeniach (ochrona danych osobowych), nie możemy tą drogą poinformować wszystkich absolwentów z lat 2001-2005. W związku z powyższym bardzo prosimy o jak najszersze rozpropagowanie informacji o organizowanym Spotkaniu. Ważne jest to także z innych powodów. Niektórzy z nas zmienili adresy, inni dotychczas nie uczestniczyli w naszych spotkaniach, stąd też apel o wzajemne informowanie się i sprawdzenie czy znajomi z grupy dziekańskiej, roku, z zakładu pracy już wiedzą o organizowanej imprezie. Jest to gwarancją, że w dniu 16 kwietnia 2010 roku spotkamy się wszyscy na wspólnej zabawie. Oczekujemy na przesłanie wypełnionej ankiety, na podany poniżej adres (do 20 grudnia 2009 r.). Zapraszamy również do rejestracji drogą elektroniczną. Na stronie  www.sitk.pb.edu.pl  zamieściliśmy ankietę, którą należy wypełnić i przesłać na adres e-mail: drogowcy@pb.edu.pl.

V Spotkanie Drogowców musi mieć godną oprawę. Liczymy, więc na wystąpienia Drogowców-Absolwentów PB w roli sponsora lub pomoc w poszukiwaniu sponsorów. Jednocześnie informujemy, że orientacyjny koszt udziału w spotkaniu towarzyskim (część II) planowany jest na ok. 200 zł. Szczegółowe informacje w tym zakresie (kwota, nr konta i termin wpłaty) zamieścimy na stronie www.sitk.pb.edu.pl po ustaleniu listy osób planujących uczestnictwo w uroczystej kolacji (ok. 15.01.2010r.)

Z uwagi na planowaną liczbę uczestników (ok. 300 osób) bardzo prosimy o przestrzeganie podanego powyżej terminu zgłoszenia oraz terminu dokonywania wpłat. Ponieważ współorganizatorem Spotkania jest Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej tym razem nie będzie możliwości zgłoszenia udziału i wniesienia opłaty w dniu Spotkania, tak jak to było (w kilku przypadkach) na ostatnim spotkaniu. Prosimy, więc o zrozumienie w tym temacie organizatorów spotkania.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z dotychczasową tradycją w Spotkaniu mogą uczestniczyć jedynie absolwenci naszej specjalności, sponsorzy i zaproszeni goście.


W imieniu Organizatorów Spotkania
/Władysław Gardziejczyk/