buttons


Program VI Spotkania Drogowców Absolwentów PB:


Aula w budynku "INNO-EKO-TECH-u" Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45E, 22.V.2015:

Po zakończonej części pierwszej, goście honorowi oraz uczestnicy którzy opłacili udział w części drugiej (uroczysta kolacja i bal) spotkają się ponownie o godzinie 18.00 w Dworku Tryumf w Księżynie. Zaproszenia na część drugą zostały wysyłane do uczestników pocztą wraz z zaproszeniami na część pierwszą.