Członkowie Koła Zakładowego SITK RP przy Politechnice Białostockiej - stan na 07.12.2016:

W nawiasie podano rok wstąpienia do Koła i Stowarzyszenia.


Koło Zakładowe SITK RP przy Politechnice Białostockiej liczy obecnie 41 członków, w tym:
- 26 absolwentów specjalności DUL, BK oraz ID Politechniki Białostockiej (w tym 7 nauczycieli akademickich),
- 15 studentów specjalności Budownictwo Komunikacyjne Politechniki Białostockiej. 

 1. Gardziejczyk Władysław (1979)
 2. Zabielska - Adamska Katarzyna (1983)
 3. Wasilewska Marta (2002)
 4. Plewa Andrzej (2002)
 5. Ziółkowski Robert (2002)
 6. Motylewicz Marek (2008)
 7. Gierasimiuk Paweł (2008)
 8. Andruszkiewicz Michał (2010)
 9. Doroszkiewicz Monika (2010)
 10. Kruczyk Karol (2010)
 11. Szymański Karol (2010)
 12. Koniecki Adam (2011)
 13. Łukowski Andrzej (2011)
 14. Wysocki Kamil (2011)
 15. Filipczuk Robert (2013)
 16. Samojłowicz Maciej (2014)
 17. Piszczatowski Łukasz (2014)
 18. Rozumek Kamil (2014)
 19. Klebus Łukasz (2014)
 20. Sienkiel Rafał (2014)
 21. Krawczeniuk Jan (2014)
 22. Borys Damian (2014)
 23. Barszczewski Przemysław (2014)
 24. Nalewajko Łukasz (2014)
 25. Klaus Milena (2014)
 26. Wardaszka Emilia (2014)
 27. Lipka Przemysław (2014)
 28. Zaśkiewicz Sylwia (2014)
 29. Zalewski Krzysztof (2015)
 30. Putko Paulina (2015)
 31. Iwaniuk Małgorzata (2015)
 32. Ignatiuk Natalia (2015)
 33. Duda Tomasz (2015)
 34. Kakareko Sebastian (2015)
 35. Horczak Natalia (2015)
 36. Witkowski Ariel (2016)
 37. Rutkowski Karol (2016)
 38. Puchalski Krzysztof (2016)
 39. Karolkiewicz Jakub (2016)
 40. Oksimowicz Mateusz (2016)
 41. Malinowski Hubert (2016)