Członkowie Koła Zakładowego SITK RP przy Politechnice Białostockiej - stan na 9.01.2019:

W nawiasie podano rok wstąpienia do Koła i Stowarzyszenia.


Koło Zakładowe SITK RP przy Politechnice Białostockiej liczy obecnie 58 członków, w tym:
- 34 absolwentów specjalności DUL, BK oraz ID Politechniki Białostockiej (w tym 8 nauczycieli akademickich),
- 24 studentów specjalności Budownictwo Drogowe i Budownictwo Komunikacyjne Politechniki Białostockiej. 

 1. Gardziejczyk Władysław (1979)
 2. Zabielska - Adamska Katarzyna (1983)
 3. Wasilewska Marta (2002)
 4. Plewa Andrzej (2002)
 5. Ziółkowski Robert (2002)
 6. Motylewicz Marek (2008)
 7. Gierasimiuk Paweł (2008)
 8. Andruszkiewicz Michał (2010)
 9. Doroszkiewicz Monika (2010)
 10. Kruczyk Karol (2010)
 11. Szymański Karol (2010)
 12. Koniecki Adam (2011)
 13. Łukowski Andrzej (2011)
 14. Wysocki Kamil (2011)
 15. Filipczuk Robert (2013)
 16. Piszczatowski Łukasz (2014)
 17. Rozumek Kamil (2014)
 18. Klebus Łukasz (2014)
 19. Sienkiel Rafał (2014)
 20. Borys Damian (2014)
 21. Barszczewski Przemysław (2014)
 22. Nalewajko Łukasz (2014)
 23. Klaus Milena (2014)
 24. Lipka Przemysław (2014)
 25. Zaśkiewicz Sylwia (2014)
 26. Zalewski Krzysztof (2015)
 27. Putko Paulina (2015)
 28. Iwaniuk Małgorzata (2015)
 29. Ignatiuk Natalia (2015)
 30. Duda Tomasz (2015)
 31. Kakareko Sebastian (2015)
 32. Horczak Natalia (2015)
 33. Rusiłowicz Karol (2016)
 34. Puchalski Krzysztof (2016)
 35. Karolkiewicz Jakub (2016)
 36. Oksimowicz Mateusz (2016)
 37. Malinowski Hubert (2016)
 38. Bednarczyk Karol (2017)
 39. Chodakowska Monika (2017)
 40. Dąbrowski Paweł (2017)
 41. Grodzki Alan (2017)
 42. Janiuk Mateusz (2017)
 43. Lipski Adrian (2017)
 44. Szarowska Karolina (2017)
 45. Świętuchowski Patryk (2017)
 46. Tercjak Marzena (2017)
 47. Sajewicz Michał (2017)
 48. Wasil Mariola (2018)
 49. Bondaruk Urszula (2018)
 50. Czerwiński Karol (2018)
 51. Werpachowski Marek Michał (2018)
 52. Prześniak Przemysław (2018)
 53. Święcka Anna (2018)
 54. Rowińska Elżbieta (2018)
 55. Lulewicz Bartłomiej (2018)
 56. Zieliński Jacek (2018)
 57. Dąbrowski Wiesław (2018)
 58. Cimicka Marta (2018)