pdf_icon_small.jpg Deklaracja przystąpienia do SITK 

Deklarację należy pobrać i wydrukować a następnie wypełnić drukowanymi literam, po czym przedstawić Prezesowi Koła, do którego chcemy należeć, z prośbą o opinię. Nowy kandydat na członka SITK RP poddany zostaje weryfikacji, a następnie zaprezentowany na posiedzeniu Zarządu Oddziału przez Prezesa/Sekretarza Koła zgłaszającego kandydata. W drodze głosowania członków Zarządu Oddziału, kandydat zostaje przyjęty w poczet członków zwyczajnych SITK RP.

Składki członkowskie (za rok) wynoszą:
- członek zwyczajny : 60,00 zł (5,00 zł / miesiąc)
- studenci, emeryci i renciści: 30,00 zł (2,50 zł / miesiąc)

Wpisowe wynosi: 10,00 zł2013_1-ZP.png
Artykuł pt. "Inżynierowie i technicy komunikacji w Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB" (Życie Politechniki, 1/2013), w którym opisana została wycieczka prezesów i sekretarzy kół zakładowych przy SITK RP o/Białystok po nowym budynku CNK PB z dniach 25.10.2012 roku. Polecamy również artykuł koleżanki Marty Wasilewskiej dotyczący stażu naukowo-przemysłowego w firmie STRABAG Sp z o.o. oraz artykuł studentów ze Studenckiego Koła Naukowego "Drogowiec" (artykuły znajdują się również w załączonym pliku PDF).


2011_3-ZP.png
Artykuł pt. "Wyprawy drogowców" (Życie Politechniki, 3/2011), w którym szczegółowo opisany został przebieg wyprawy technicznej członków Koła Zakładowego SITK RP przy PB do Warszawy, Kilec i Puław, która odbyła się w dniach 9-11.V.2011 roku.

W "galerii" znajduje się foto-galeria z wyprawy.