XXVII12 grudnia 2013
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Zakładowego SITK RP przy PB - wybór Prezesa (kol. Marek Motylewicz) i Zarządu Koła (kol. Marta Wasilewska, kol. Paweł Gierasimiuk, kol. Robert Filipczuk).

XXVI22 listopada 2013
Udział Prezesa i Sekretarza Koła Zakładowego SITK RP przy Politechnice Białostockiej w zebraniu przedstawicieli Kół Zakładowych SITK RP o/Białystok w Tykocinie. Prezes naszego Koła został odznaczony Srebrną Odznaką Honorową SITK RP.

XXV15 czerwca 2013
W turnieju piłki halowej o Puchar Prezesa SITK RP o/Białystok, drużyna z naszego Koła Zakładowego w składzie Paweł Gierasimiuk (GK), Robert Ziółkowski, Kamil Rozumek (bramkarz), Maciej Samojłowicz, Łukasz Piszczatowski, Adam Koniecki oraz Marek Motylewicz po zaciętej walce zajęła III miejsce. W turnieju uczestniczyło 6 drużyn a końcowe wyniki rywalizacji przedstawiały się następująco:
 1. Koło Zakładowe przy Budrex-Kobi
 2. Koło Zakładowe przy biurze projektów "Drogowskaz"
 3. Koło Zakładowe przy Politechnice Białostockiej
 4. Koło Zakładowe przy Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich
 5. Koło Zakładowe przy GDDKiA
 6. Koło Zakładowe przy biurze projektów KomiXXIV18 maja 2013
Udział prezesa i sekretarza Koła Zakładowego w spotkaniu integracyjnym członków Stowarzyszenia organizowanym przez Zarząd Oddziału w Wasilkowie.

XXIII8 maja 2013
Zebranie Koła Zakładowego SITK RP przy PB, z gościnnym udziałem mgr inż. Józefa Sulimy, Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, który przedstawił plany inwestycyjne i najciekawsze realizacje na drogach wojewódzkich w regionie. W spotkaniu brał udział również mgr inż. Krzysztof Barbachowski, Prezes białostockiego oddziału SITK RP, który przedstawił zgromadzonym członkom Koła dotychczasową działalność oraz plany Stowarzyszenia na rok 2013.


XXII25 października 2012
Udział Prezesa i Sekretarza Koła Zakładowego SITK RP przy Politechnice Białostockiej w zebraniu przedstawicieli Kół Zakładowych SITK RP o/Białystok. Organizacja wycieczki po nowym budynku Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej dla uczestników zebrania.


Zachęcamy do lektury artykułu pt. "Inżynierowie i technicy komunikacji w Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB" (Życie Politechniki, 1/2013).


2013_1-ZP.png

XXI1 lutego 2012
Strona internetowa Koła Zakładowego SITK RP przy PB rusza w nowej odsłonie. Dziękujemy autorowi, Panu Michałowi Karbowskiemu!

XX19 stycznia 2012
Udział ośmiu członków Koła Zakładowego w VI Seminarium technicznym pt. "Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego" odbywającym się w Serwach pod Augustowem. Członkowie koła zaprezentowali dwa referaty:
 • dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB oraz dr inż. Marta Wasilewska: "Wskaźnik polerowalności PSV jako kryterium oceny przydatności kruszyw do warstwy ścieralnej nawierzchni drogowych";
 • dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB: "Kształtowanie klimatu akustycznego w otoczeniu tras drogowych".

XIX2 grudnia 2011
Udział Prezesa i Członka Zarządu Koła Zakładowego SITK RP przy Politechnice Białostockiej w zebraniu przedstawicieli Kół Zakładowych SITK RP o/Białystok.

XVIII9-11 maja 2011
Wyprawa naukowo-techniczna, której celem było zwiedzenie budowy Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2 a także Międzynarodowych Targów Drogowych "Autostrada - Polska" odbywających się w Kielcach oraz zwiedzenie "Miasteczka Holenderskiego" w Puławach jako przykładu zastosowania elementów uspokojenia ruchu w inżynierii ruchu drogowego w połączeniu z wykładem firmy EKKOM dotyczącym realizacji tego projektu. W wyprawie brało udział 33 członków naszego Koła.


Zachęcamy do lektury artykułu pt. "Wyprawy drogowców" (Życie Politechniki, 3/2011), w którym szczegółowo opisany został przebieg wyprawy.


2011_3-ZP.png

XVII4 maja 2011
Omówienie i prezentacja projektu przebudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Przewalanka - Korycin w standardzie drogi 2+1 - kol. Marek Gwiazdowski i kol. Piotr Żabicki


XVI27 kwietnia 2011
Prezentacja programu komputerowego CLIP do wspomagania projektowania budowli liniowych - Pan Damian Gruszecki, przedstawiciel firmy Tool

XV20 stycznia 2011
Udział sześciu członków Koła Zakładowego w V Seminarium technicznym pt. "Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego" odbywającym się w Augustowie. Członkowie koła zaprezentowali dwa referaty:
 • dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB oraz mgr inż. Marta Wasilewska: "Kruszywa drogowe a właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych";
 • mgr inż. Piotr Głowacki (STRABAG Sp. z o.o.), dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB (Politechnika Białostocka), mgr Roman Kalski (Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków): "Obwodnica Wasilkowa - problemy techniczne i środowiskowe przy jej realizacji".

XIV9 grudnia 2010
Zwiedzanie, dzięki uprzejmości Koła Zakładowego SITK przy Urzędzie Miejskim w Białymstoku, przebudowy ulicy gen. S. Maczka w Białymstoku


XIII29 listopada 2010
Prezentacje dotyczące praktyk, jakie studenci odbyli w czasie wakacji na budowach dróg w zachodniej części Polski:
 • kol. Daniel Ryżyński i kol. Kamil Sarna - budowa obwodnicy Lubina;
 • kol. Dorota Gawryluk i kol. Wojciech Januszkiewicz - budowa Autostradowej Obwodnicy WrocławiaXII26 listopada 2010
Udział Prezesa i Sekretarza Koła Zakładowego SITK RP przy Politechnice Białostockiej w zebraniu przedstawicieli Kół Zakładowych SITK RP o/Białystok.

XI27 października 2010
Zwiedzanie, dzięki uprzejmości Koła Zakładowego SITK przy GDDKiA o/Białystok, budowy Obwodnicy Wasilkowa znajdującej się w ciągu drogi krajowej nr 19 oraz zakończonej w grudniu 2009 przebudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Białystok - Katrynka


X12 października 2010
Wybory nowego Zarządu Koła Zakładowego SITK RP przy Politechnice Białostockiej

IX4 czerwca 2010
Współorganizacja seminarium pt. "Wybrane zagadnienia zarządzania i sterowania ruchem w miastach i na drogach zamiejskich" - seminarium zorganizowane przez Zakład Inżynierii Drogowej, Koło Zakładowe SITK przy Politechnice Białostockiej oraz firmę Ekkom Sp. z o.o.


VIII14 maja 2010
Współorganizacja V Spotkania Drogowców Absolwentów Politechniki Białostockiej

VII18 marca 2010
Spotkanie członków Zarządu Koła Zakładowego SITK RP przy Politechnice Białostockiej ze studentami VI semestru specjalności budownictwo komunikacyjne - prezentacja działalności Koła - 26 nowych członków

VI5 marca 2010
Udział 5 członków Koła (kol. Marty Wasilewskej, kol. Anieli Ciechanowicz, kol. Władysława Gardziejczyka, kol. Marka Motylewicza i kol. Pawła Gierasimiuka) w XXX Walnym Zebraniu Delegatów Kół Oddziału SITK w Białymstoku

V15 grudnia 2009
Wybory nowego Zarządu Koła Zakładowego SITK RP przy Politechnice Białostockiej

IV16 października 2009
Spotkanie członków Koła z Prezesem Zarządu Krajowego SITK RP prof. Antonim Szydło, Prezesem Zarządu Oddziału SITK RP w Białymstoku mgr inż. Jerzym Doroszkiewiczem, Prezesem Honorowym Zarządu Oddziału SITK RP w Białymstoku mgr inż. Zbigniewem Łopianeckim, Sekretarzem Krajowej Komisji Rewizyjnej SITK RP mgr inż. Marzenną Dubowską, Prorektorem ds. Studenckich i Dydaktyki PB dr hab. inż. Katarzyną Zabielską-Adamską oraz Dziekanem WBiIŚ prof. Józefą Wiater.


III4-7 maja 2009
Wyprawa naukowo-techniczna Koła Zakładowego SITK RP przy PB oraz SKN "Drogowiec", której celem było zwiedzenie:
 • laboraturium drogowego TPA w Pruszkowie
 • budowy autostrady A4 pod Krakowem
 • kopalni porfirów i diabazu w Krzeszowicach
 • siedziby firmy WIMED w Tuchowie
 • budowy węzła autostradowego A1/A4/DK44 "Sośnica"
>>> zobacz relację z wyprawy

II13 listopada 2008
Współorganizacja seminarium naukowego pt. "Hałas w otoczeniu dróg i ulic - problemy oceny oraz programy ochrony przed nadmiernym hałasem od ruchu samochodowego" - seminarium zorganizowane przez Katedrę Inżynierii Komunikacyjnej, Geotechniki i Geodezji; Koło Zakładowe SITK przy PB; Ekkom Sp. z o.o. oraz Sonopan Sp. z o.o.

>>> zobacz relację z seminarium

I15 października 2008
Prezentacje dotyczące praktyk, jakie studenci odbyli w czasie wakacji na budowach dróg:
 • kol. Marek Motylewicz - budowa Obwodnicy Wasilkowa w ciągu drogi krajowej nr 19
 • kol. Kamil Konopka i kol. Grzegorz Lemański - bodowa drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin - Gorzów Wielkopolski
 • kol. Łukasz Klebus - budowa Obwodnicy Augostowa w ciągu drogi krajowej nr 8
 • kol. Kamil Korzun i kol. Marek Kulesza - budowa Obwodnicy Wyszkowa w ciągu drogi krajowej nr 8