show
kliknij aby obejrzeć
Galeria zdjęć z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Koła Zakładowego SITK RP przy PB, które odbyło się 31.I.2018 roku.

W czasie zebrania członkowie Koła wybrali nowy Zarząd Koła w składzie:
 • Prezes - kol. Marek Motylewicz
 • Człokowie - kol. Marta Wasilewska, kol. Paulina Putko, kol. Paweł Gierasimiuk
Wręczono również odznaczenia SITK RP przyznane członkom Koła w 2017 roku oraz legitymacje nowym członkom SITK RP.


show
kliknij aby obejrzeć
Galeria zdjęć z zebrania Koła Zakładowego SITK RP przy PB, które odbyło się 11.V.2016 roku.

W czasie zebrania członkowie Koła oraz studenci mieli okazję spotkać się reprezentami Zarządu Oddziału SITK RP Białystok: Prezesem Honorowym - kol. Zbigniewem Łopianieckim, Skarbnikiem - kol. Hanną Kołodziej oraz Prezesem Koła Międzyoddziałowego SITK RP przy GDDKiA Białystok - kol. Krzysztofem Glebą-Zawadzkim. Był z nami również Prof. Władysław Gardziejczyk - kierownik Zakładu Inżynierii Drogowej PB oraz wieloletni członek SITK RP. W zebraniu uczestniczyło tylko 15 osób... Szkoda, że tak mało ale mamy nadzieję że następnym razem frekwencja będzie lepsza. Podczas zebrania Prezes Koła - kol. Marek Motylewicz omówił działalność Koła oraz Zarządu Oddziału w latach 2014-2016. Miłym akcentem spotkania było wręczenie przez Prezesa Honorowego koleżance Marcie Wasilewskiej oraz koledze Pawłowi Gierasimiuk "Srebrnych Odznak Honorowych SITK RP" za dotychczasową działalność na rzecz SITK RP. Na zakończenie zebrania kol. Łukasz Klebus - członek SITK RP i właściciel biura projektowego INFRAP - przedstawił 3 projekty drogowe, których był współautorem, omawiając zaistniałe trudności projektowe oraz ich ciekawe rozwiązania. Prezentacja była na tyle ciekawa, że padło wiele pytań z sali. Dziękujemy Łukaszowi za interesujący "wykład" i do zobaczenia na kolejnym zebraniu Koła Zakładowego.


show
cz. 1/2 - zdjęcia 1-40

show
cz. 2/2 - zdjęcia 41-80

kliknij aby obejrzeć
Galerie zdjęć z I Turnieju Futsalu Kół Zakładowych SITK RP o/Białystok, który odbył się 15.VI.2013 roku.

W dniu 15 czerwca w turnieju piłki halowej drużyn z poszczególnych Kół Zakładowych SITK RP o Puchar Prezesa SITK RP o/Białystok, nasza drużyna w składzie Paweł Gierasimiuk (GK), Robert Ziółkowski, Kamil Rozumek, Maciej Samojłowicz, Łukasz Piszczatowski, Adam Koniecki oraz Marek Motylewicz zajęła III miejsce! Walka była zacięta a końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:
 1. Koło Zakładowe przy Budrex-Kobi
 2. Koło Zakładowe przy biurze projektów "Drogowskaz"
 3. Koło Zakładowe przy Politechnice Białostockiej
 4. Koło Zakładowe przy PZDW
 5. Koło Zakładowe przy GDDKiA
 6. Koło Zakładowe przy biurze projektów Komi
Przebieg spotkania opisany został w dziale aktualności.


show
kliknij aby obejrzeć
Galeria zdjęć z zebrania Koła Zakładowego SITK RP przy PB, które odbyło się 08.V.2013 roku.

W czasie zebrania członkowie Koła oraz studenci i goście mieli okazję spotkać się z mgr inż. Józefem Sulimą, Dyrektorem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, który przedstawił plany inwestycyjne i najciekawsze realizacje na drogach wojewódzkich w naszym województwie. W spotkaniu wziął również udział mgr inż. Krzysztof Barbachowski, Prezes białostockiego oddziału SITK RP, który przedstawił zgromadzonym dotychczasową działalność oraz plany Stowarzyszenia na rok 2013.


show
kliknij aby obejrzeć
Galeria zdjęć ze zwiedzania budynku Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, które odbyło się 25.X.2012 roku.

W wycieczce brało udział około 25 osób - prezesów i sekretarzy kół zakładowych przy białostockim oddziale SITK RP. Trasa wycieczki wiodła m.in. przez czytelnię czasopism i zbiorów specjalnych, czytelnię ogólną i wypożyczalnię, multimedialne sale lekcyjne i wykładowe Studium Języków Obcych oraz piękny hall z zielonymi kanapami zlokalizowany na najwyższym piętrze, przeznaczony do cichego i owocnego studiowania. Oprócz zachwycającej architektury wnętrza budynku, zainteresowanie zwiedzających budziły nowoczesne środki i możliwości nauczania studentów na Politechnice Białostockiej. Goście dowiedzieli się również, że Biblioteka, zlokalizowana w budynku CNK, poza zadaniami realizowanymi na rzecz studentów i kadry naukowo-dydaktycznej Politechniki, będzie również pełniła funkcję środowiskowego ośrodka naukowo-technicznego Białegostoku i całego regionu podlaskiego. Informacja ta szczególnie ucieszyła grupę, co zaowocowało deklaracjami założenia karty bibliotecznej. Uczestnicy wyprawy dowiedzieli się również, że książki można wyszukiwać i zamawiać bezpośrednio z domu korzystając z internetowego systemu bibliotecznego Politechniki Białostockiej.


show1
show2
show3
kliknij aby obejrzeć
Galerie zdjęć z 3-dniowej wyprawy technicznej członków Koła Zakładowego SITK RP przy PB do Warszawy, Kilec i Puław, która odbyła się w dniach 9-11.V.2011 roku.

Harmonogram wyprawy przewidywał następujące punkty:
 • zwiedzenie budowy Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2
 • zwiedzenie Międzynarodowych Targów Drogowych "Autostrada - Polska" odbywających się w tych dniach w Kielcach
 • zwiedzenie "Miasteczka Holenderskiego" w Puławach jako przykładu zastosowania elementów uspokojenia ruchu w inżynierii ruchu drogowego w połączeniu z wykładem firmy EKKOM dotyczącym realizacji tego projektu.
W wyprawie brało udział 33 członków naszego Koła. Zachęcamy do lektury artykułu pt. "Wyprawy drogowców" (Życie Politechniki, 3/2011), w którym szczegółowo opisany został przebieg wyprawy.


show
kliknij aby obejrzeć
Galeria zdjęć z wykładu dotyczącego projektu przebudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Przewalanka - Korycin w standardzie drogi 2+1, który odbył się 4.V.2011 roku.

Projekt przebudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Przewalanka - Korycin w standardzie drogi 2+1 został omówiony przez jego autorów - kol. Marka Gwiazdowskiego i kol. Piotra Żabickiego (członków SITK RP). Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się ze szczegółowymi rozwiązaniami projektu dzięki zaprezentowanej obszernej dokumentacji. Interesująca prezentacja oraz przedstawione przez prelegentów problemy napotkane podczas projektowania przekroju 2+1, wzbudziły wiele pytań wśród słuchaczy, które przerodziły się w ciekawą dyskusję.


show
kliknij aby obejrzeć
Galeria zdjęć z wyprawy technicznej członków Koła Zakładowego SITK RP przy PB na przebudowę ulicy gen. S. Maczka w Białymstoku, która odbyła się 9.XII.2010 roku.

W wyprawie zorganizowanej przez Koło Zakładowe SITK RP przy Urzędzie Miejskim w Białymstoku brało udział 10-ciu członków naszego Koła. Dziękujemy organizatorom za interesującą wyprawę!


show
kliknij aby obejrzeć
Galeria zdjęć z zebrania członków Koła Zakładowego SITK RP przy PB, które odbyło się 29.XI.2010 roku.

W czasie zebrania przedstawione zostały prezentacje i relacje z budów dróg, na których pracowali studenci - członkowie Koła w okresie lipiec-sierpień 2010:
 • prezentacja z budowy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia przedstawiona przez koleżankę Dorotę Gawryluk i kolegę Wojciecha Januszkiewicza;
 • prezentacja z budowy południowej obwodnicy miejscowości Lubin przedstawiona przez kolegów Daniela Ryżyńskiego i Kamila Sarnę.
W czasie zebrania gościliśmy studentów specjalności inżynieria drogowa I semestru II stopnia studiów stacjonanrnych. Część z nich po zakończonym spotkaniu postanowiła wstąpić w szeregi członków SITK RP.


show
kliknij aby obejrzeć
Galeria zdjęć z wyprawy technicznej członków Koła Zakładowego SITK RP przy PB na budowę obwodnicy Wasilkowa znajdującej się w ciągu drogi krajowej nr 19, która odbyła się 27.X.2010 roku.

Członkowie Koła, oprócz obserwacji końcowych prac prowadzonych przy budowie obwodnicy Wasilkowa, wybrali się również, na zakończoną w grudniu 2009, przebudowę drogi krajowej nr 8 Białystok - Katrynka, gdzie mogli m.in. zaobserwować szczegółowe rozwiązania techniczne pierwszej takiej trasy na Podlasiu. W wyprawie brało udział 21 członków naszego Koła. Organizatorem wyprawy było Koło Zakładowe SITK RP przy GDDKiA Oddział Białystok. Dziękujemy!


show
kliknij aby obejrzeć
Galeria zdjęć z zebrania wyborczego Koła Zakładowego SITK RP przy PB, które odbyło się 12.X.2010 roku.

W wyniku przeprowadzonego przez członków Koła głosowania, na funckję Prezesa Koła wybrano dotychczasowego sekretarza Koła, kolegę Marka Motylewicza. Na pozostałe dwa wolne miejsca w Zarządzie Koła wybrano w głosowaniu koleżankę Dorotę Gawryluk i kolegę Marcina Gąsiorka. Ustępujący prezes Koła, Prof. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, wręczył nowym członkom Koła legitymacje członkowskie SITK RP.


show
kliknij aby obejrzeć
Galeria zdjęć z seminarium pt. "Wybrane zagadnienia zarządzania i sterowania ruchem w miastach i na drogach zamiejskich".

Seminarium zorganizowane przez Zakład Inżynierii Drogowej, Koło Zakładowe SITK przy PB oraz Ekkom Sp. z o.o. w dniu 4 czerwca 2010 roku na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Prelegenci:
 • dr inż. J. Bohatkiewicz
 • mgr inż. S. Biernacki
 • mgr inż. K. Jamrozik


show
kliknij aby obejrzeć
Galeria zdjęć z zebrania Koła w dniu 16 października 2009 roku.

W dniu 16 października 2009 r., na zaproszenie Koła Zakładowego SITK RP przy Politechnice Białostockiej i Zakładu Inżynierii Drogowej WBiIŚ, w murach naszej Uczelni gościli przedstawiciele Zarządu Krajowego SITK RP na czele z Prezesem prof. Antonim Szydło. W spotkaniu uczestniczyli także: Prezes Zarządu Oddziału SITK RP w Białymstoku mgr inż. Jerzy Doroszkiewicz, Prezes Honorowy Zarządu Oddziału SITK RP w Białymstoku mgr inż. Zbigniew Łopianecki, Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej SITK RP mgr inż. Marzenna Dubowska, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki PB dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, Dziekan WBiIŚ prof. Józefa Wiater, pracownicy Zakładu Inżynierii Drogowej oraz studenci specjalności Budownictwo Komunikacyjne.
W pierwszej części spotkania zaproszeni goście omówili działalność stowarzyszenia na szczeblu kraju i województwa. Zwrócono uwagę na bardzo dużą aktywność Koła Zakładowego SITK RP przy Politechnice Białostockiej, podkreslając w szczególności organizację seminariów i wycieczek technicznych.
W drugiej części spotkania prof. A. Szydło wygłosił referat nt. nawierzchni betonowych w świetle programu budowy autostrad w Polsce, a spotkanie zakończyło się zwiedzaniem Laboratorium Materiałów i Nawierzchni Drogowych.


show
kliknij aby obejrzeć
Galeria zdjęć z zebrania Koła w dniu 3 grudnia 2008 roku.

Gościem zebrania był mgr inż. Jerzy Doroszkiewicz, Dyrektor Oddziału GDDKiA w Białymstoku oraz Przewodniczący SITK RP o. Białystok, który wręczył nowym członkom SITK legitymacje członkowskie.


show
kliknij aby obejrzeć
Galeria zdjęć z seminarium naukowego pt. "Hałas w otoczeniu dróg i ulic - problemy oceny oraz programy ochrony przed nadmiernym hałasem od ruchu samochodowego".

Seminarium zorganizowane przez Katedrę Inżynierii Komunikacyjnej, Geotechniki i Geodezji oraz Koło Zakładowe SITK przy PB w dniu 13 listopada 2008 roku na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Prelegenci:
 • dr inż. J.Bohatkiewicz, mgr inż. S.Biernacki (Ekkom Sp. z o.o. Kraków);
 • inż. A.Bogucki (Sonopan Sp. z o.o. Białystok);
 • dr hab. inż. W.Gardziejczyk, prof. PB.


show
kliknij aby obejrzeć
Galeria zdjęć z zebrania Koła w dniu 15 października 2008 roku.

Studenci Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, specjalności Budownictwo Komunikacyjne w czasie wakacji odbyli bardzo interesujące praktyki przy budowie dróg krajowych. W dniu 15 października b.r. na zebraniu Koła Zakładowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej przy Politechnice Białostockiej przedstawili referaty, dotyczące technologii budowy dróg wraz z własnymi spostrzeżeniami. Marek Motylewicz zaprezentował przebieg i problemy związane z budową Obwodnicy Wasilkowa, leżącej w ciągu drogi krajowej nr 19. Kamil Konopka i Grzegorz Lemański omówili budowę odcinka drogi ekspresowej S3, łączącej Szczecin z Gorzowem Wlkp. Łukasz Klebus przedstawił realizację budowy Obwodnicy Augustowa, leżącej w ciągu drogi krajowej nr 8. Temat budowy Obwodnicy Wyszkowa (droga krajowa nr 8) omówili Kamil Korzun i Marek Kulesza. Wszyscy prelegenci przygotowali obszerne prezentacje, bogate w szczegóły techniczne, rysunki oraz zdjęcia, co spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy. Wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja, w której uczestniczyli zarówno studenci jak i pracownicy z WBiIŚ.