Kontakt:Koło Zakładowe SITK RP przy Politechnice Białostockiej
Zakład Inżynierii Drogowej
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej
ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok, pok. 215A
tel. 797 995 992
e-mail: m.motylewicz[at]pb.edu.pl ; p.gierasimiuk[at]pb.edu.pl